حقايق

همه چيز زير يك سقف

پروژه ها
كشورها
هكتارها
سال هاي تجربه

گواهي نامه ها

  • يك تاسيسات در سطح جهاني

    Andy Roe - FlavourFresh

هر مرحله تحت نظارت ما انجام مي شود و اين بدان معناست كه يك شركت مسئول كل فرايند مي باشد

-- Jan Pieter Dalsem - Managing Director --

ديوار شهرت

تنها تعداد انگشت شماری از شرکای ما گلکاری و باغبانی می کنندDalsem Complete Greenhouse Projects

Woudseweg 9
2635 CG Den Hoorn
The Netherlands

T: +31 (0) 15 2695800
E:

موافقمakkoord
Back to Top