خنك كردن مكانيكي

بيشتر بخوانيد
« X»

اين باعث كاهش رطوبت نسبي مي شود كه به نوبه ي خود باعث كاهش دماي هوا درون گلخانه مي گردد.

اگر اقليم يا آب و هوا گرم و مرطوب باشد، خنك كرده مكانيكي به عنوان يك گزينه به شمار مي رود. در اين مورد، برق براي خنك كردن آب استفاده مي شود كه سپس از طريق مبادله گرهاي حرارتي انتقال داده مي شود.

با ما در تماس باشيد

ما هر چه سريع تر با شما ارتباط برقرار خواهيم كرد

خواندن در ما بیانیه حریم خصوصی چگونه اطلاعات شخصی شما را اداره کنیم

موافقمakkoord
Back to Top