سيستم مه پاش با فشار بالا

مزیت های سیستم پاشنده پرفشار

بيشتر بخوانيد
« X»
  • سيستم مه پاش با فشار بالا
  • دستيابي به رطوبت بهينه
  • پايين آوردن دما
  • مه پاشي حشره كش ها و قارچ كش ها بدين طريق
  • كاهش افت CO2
  • فعاليت بهتر گياه
  • بهبود توليد محصول و كيفيت محصول نهايي

 

ايجاد مه در گلخانه باعث افزايش رطوبت و افت دما مي گردد. بسته به دماها و سطح رطوبت موجود، اين روش كه بر مبناي خنك كردن آدياباتيك كار مي كند مي تواند باعث كاهش دما تا چندين درجه سلسيوس شود.

 

مزاياي يك سيستم مه پاش با فشار بالا:

 

 

با ما در تماس باشيد

ما هر چه سريع تر با شما ارتباط برقرار خواهيم كرد

خواندن در ما بیانیه حریم خصوصی چگونه اطلاعات شخصی شما را اداره کنیم

موافقمakkoord
Back to Top