فرصت هاي سرمايه گذاري

مزیت های بیشتر آرای اضافی

بيشتر بخوانيد
« X»
  • دسترسي به كارگران دستي ارزان تر
  • دسترسي به انرژي زمين گرمايي
  • استفاده از گرماي اتلافي
  • CO2 به عنوان يك محصول فرعي توليد


به دام انداختن شانس ها

چون دولت هاي ملي و منطقه اي به طور روزافزوني ترجيح مي دهند كه توليد محلي را تحريك نمايند، مشاغل جديد را ايجاد كنند و كاربرد موثري از منابع طبيعي داشته باشند، اين هميشه ارزش چك كردن اينكه آيا سوبسيدها موجود هستند يا خير را دارد. دالسم نه تنها داراي دانش مرتبط مي باشد بلكه همچنين مي تواند مواد و سيستم هاي مورد نياز را در داخل كشور توليد كند. بنابراين، ما شريك ايده آلي هستيم كه اطمينان مي دهيم كه هر مشتري بتواند كاربرد كاملي از فرصت هاي سرمايه گذاري بالقوه ي خود داشته باشد.

 

همچنين دالسم يك شريك قابل اطمينان و با تجربه در هنگامي كه مدل هاي كاري جديد و فرصت هاي سرمايه گذاري را چه در رابطه با انرژي زمين گرمايي، انرژي جايگزين يا CO2 مايع در تلفيق با توسعه ي پروژه هاي گلخانه اي جديد و هاي تك ارائه مي دهد، به شمار مي رود. دالسم خرسندانه به بحث مفصل در رابطه با شانس ها و احتمالات مي پردازد.


منافع و مزاياي اضافي
سرمايه گذاري در پروژه هاي گلخانه هاي تك مي تواند حتي زماني سودمند تر باشد كه پرورش دهنده يا سرمايه گذار به منابع انرژي تجديد پذير، سوبسيدها يا بازارهاي فروش جديد دسترسي داشته باشد. دالسم به همراه مشتري در جستجوي فرصت هايي براي بهره گيري از برگشت سرمايه بيشتر (ROI) مي باشد. نمونه هايي از چنين فرصت هايي مي توانند شامل موارد زير باشند:

 

با ما در تماس باشيد

ما هر چه سريع تر با شما ارتباط برقرار خواهيم كرد

خواندن در ما بیانیه حریم خصوصی چگونه اطلاعات شخصی شما را اداره کنیم

موافقمakkoord
Back to Top