هنر پرورش

کشت و پشتیبانی مدیریت

بيشتر بخوانيد
« X»
  • هنر پرورش

ورزش سطح بالا
انجام فعاليت كاري در بخش باغباني امروزي قابل مقايسه با يك ورزش سطح بالا مي باشد. شركا بايد با همديگر به صورت يك تيم كار كنند تا به نتايج مطلوبي دست يابند و تصميمات براي نوع محصول، شرايط رشد در گلخانه و سيستم هاي اتوماسيون بايد در انطباق كامل با نيازهاي خاص محصول مشتري باشند. همه ي اين موارد ميدان بازي كاملا پيچيده اي را ايجاد مي كنند اما دالسم هميشه به كمك مشتريان مي آيد.

متخصصين ما نظارت مورد نياز را در طول فرايند پيچيده فراهم مي آورند و بنابراين مشكلات مشتريان را برطرف مي كنند كه اين را مديون حمايت دريافت شده به شكل توصيه ها و مشاوره هاي فني و مديريتي مي باشد كه پرورش دهنده ها مي توانند روي توليد محصولات بيشتر و پر بازده تر با دستيابي به كيفيت مناسب و بازدهي كافي محصولات نهايي خود متمركز شوند.بسته ي كل براي مزارع قارچ
پروژه هاي قارچ خوراكي دالسم از رويكرد مشابهي پيروي مي كنند. اين بخشي از دالسم است كه داراي تخصص لازم در توسعه و نصب تسهيلات توليد كامل براي قارچ هاي خوراكي و انواع ديگري از قارچ هاي خوراكي مي باشد. بعلاوه، مشتريان از سود بردن از بسته ي كل طراحي، ساخت و حمايت هاي از سوي دالسم بهره مي برند.

 

رقابت موفق پروژه هاي گلخانه ي پايدار و هاي تك حقيقتا تنها ابزاري براي يك هدف به شمار مي رود. هدف نهايي آن است كه پرورش دهنده ها را قادر به در نورديدن جهان براي توليد بهترين محصولات نهايي نمايد: خوشمزه ترين سبزيحات و زيباترين گل ها و گياهان. بايد ذكر شود كه كيفيت و كميت دست به دست هم عمل مي كنند و حداكثر بازدهي محصول براي يك سود زياد ضروري مي باشد.

 

 متخصصين
تخصص به عنوان يك اصل كليدي براي دستيابي به همه ي آن اهداف به شمار مي رود. بنابراين، حمايت و خدمات پيشنهاد شده توسط دالسم يك گام جلوتر از كاربرد صرف تكنيك هاي ضروري براي عرضه ي يك مجموعه ي گلخانه اي كامل و عملياتي مي باشد.

همچنين دالسم موارد زير را فراهم مي آورد:

  • متخصصين محصول زراعي
  • مشاوران متخصص آب و هوا براي توليد سبزيحات، گل ها و گياهان
  • مديران عملياتي
  • متخصصين ديگر

 


با ما در تماس باشيد

ما هر چه سريع تر با شما ارتباط برقرار خواهيم كرد

Back to Top