گلخانه هاي رقابتي

بهترين نسبت قيمت- كيفيت تضمين شده

بيشتر بخوانيد
« X»
  • گلخانه هاي رقابتي

با اين وجود، هر كارآفريني كه يك پروژه ي گلخانه را كنترل مي كند داراي مقاصد مشترك يكساني است: سودآوري. انتخاب گلخانه و مواد استفاده شده نقش مهمي در اين رابطه ايفا مي كند. گلخانه بايد كسب و كار را از نظر بازدهي و قيمت به صورت رقابتي نگه دارد. رويكرد دالسم شامل آميزه ي ايده آلي از منبع يابي محلي منابع طبيعي و توليد داخلي تجهيزات و سيستم هاي اساسي با كيفيت بالا مي باشد. نتيجه: يك برگشت سرمايه انتخابي.


گلخانه هاي رقابتي
به طور خلاصه، ما بهترين هاي هر دو جهان را تلفيق مي كنيم. با استفاده از مواد خام محلي كه معيارهاي كيفي ما را دارا مي باشند، در خريد و هزينه هاي لوجستيكي صرفه جويي مي كنيم. كاربرد آخرين فناوري ها و نوآوري هاي توسعه يافته در هلند باعث افزايش كيفيت و حجم محصول نهايي مي گردد. اين بدان معناست كه چگونه گلخانه ي با كيفيت بالاي هاي تك را با قيمت بهينه اي تضمين مي كنيم.

هلند داراي آوازه و شهرت قابل توجهي در اين رابطه مي باشد. شركت هاي هلندي داراي دهه ها دانش و تجربه ي لازم در زمينه ي طراحي و ساخت تسهيلات گلخانه اي هاي تك و با كيفيت مي باشند و به طور پيوسته روش ها و نوآوري هاي توليد جديد را معرفي مي كنند. دولت هلند، راه حل هاي صنعتي و دانش مربوطه داراي مشاركت نزديكي هستند تا بازدهي و اثربخشي توليد محصولات زراعي را بهينه كنند و دالسم بخشي از شبكه ي كارشناسي گسترده را تشكيل مي دهد. بنابراين، هر پروژه بر پايه ي آخرين فناوري ها و نوآوري هاي اثبات شده ارائه مي شود.


منبع يابي مقرون به صرفه منابع طبيعي

هيچ دو پروژه ي گلخانه اي يكسان نيستند. شرايط آب و هوايي، انتخاب محصول زراعي و شرايط تك تك مشتريان همگي بر مشخصات گلخانه و تجهيزات و سيستم هاي مربوطه تاثير مي گذارند.

با ما در تماس باشيد

ما هر چه سريع تر با شما ارتباط برقرار خواهيم كرد

خواندن در ما بیانیه حریم خصوصی چگونه اطلاعات شخصی شما را اداره کنیم

موافقمakkoord
Back to Top