HortiQ Next Level

Integraal kwaliteitslabel in Greenhouse technology sector

Lees meer
« X»

Op donderdag 11 november hebben zes toonaangevende turnkey- kassenbouwers samen met stichting HortiQ ingestemd met de uitvoering in 2022 van het beleidsplan HortiQ Next Level. Zij zullen als eerste bedrijven werken aan integrale HortiQ-kwaliteitsketens. Het HortiQ label omvat hiermee meerdere schakels in de leveranciersketen. HortiQ levert op deze wijze een belangrijke positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van het Nederlandse cluster in de snel ontwikkelende markt van internationale aanbieders.

De pandemie heeft de mondiale voedselvoorziening nog meer op de kaart gezet. Uit onderzoek blijkt dat de wereldwijde vraag naar kwaliteitskassen de komende 5 jaar flink zal blijven groeien. Om die vraag nog beter te kunnen beantwoorden, is het voor Nederland van groot belang zich internationaal nog meer op kwaliteit te profileren. 

HortiQ Next Level
Deze ambitie komt voort uit de visie HortiQ Next Level die ontwikkeld is door de stichting HortiQ. “HortiQ Next Level is voor de brede greenhouse technology sector”, laat Harm Maters – voorzitter HortiQ weten. “In samenwerking met grote turnkey -kassenbouwers en Achmea (Hagelunie, Interpolis, Avéro Achmea) is vastgesteld dat het juist voor Nederland van groot belang is, zich nog duidelijker op kwaliteit internationaal te profileren.“

Vraag van de klant verschuift
De grootschaligheid van projecten neemt toe, maar binnen de kas wordt het ook technisch complexer. Daarnaast is de internationale klant veelal niet meer het familiaire tuinbouw bedrijf maar grote investeerders en overheden die zelf geen tuinbouwkennis hebben en op zoek zijn naar turn-key oplossingen. “Deze investeerders stellen ook andere eisen aan de mate van risico beheersing en vragen meer informatie vooraf over de hardware en zeer zeker over transparante kwaliteitsnormen” aldus Maters. Voor de Nederlandse sector is het dan ook belangrijk hierin mee te gaan en de twee USP’s, Techniek en Teelt te combineren met een transparant kwaliteitslabel, gericht op product kwaliteit.

Commitment van Achmea
Achmea ondersteunt deze visie en zal haar eigen beleid inzake nieuwbouw projecten aanpassen. Deze trend zal zich de komende jaren verder ontwikkelen naar een acceptatiebeleid, waarbij het HortiQ-label een voorwaarde wordt voor acceptatie van een nieuwbouw project. Voor de Nederlandse markt zal begin 2022 een eerste stap door Achmea worden gezet.

Toonaangevende turnkey- kassenbouwers stemmen in met HortiQ Next Level

Toonaangevende turnkey- kassenbouwers stemmen in met HortiQ Next Level
Boven links: Marco Braam – Bosman Van Zaal, Richard van der Sande, Henk Verbakel - Havecon Horticultural projects, Michiel Schoenmaeckers - Van der Hoeven Horticultural projects. Onder links: Dave Fennema – Dalsem, Harm Maters – HortiQ en Peter Broekman - Achmea

Over HortiQ Next Level
HortiQ Next level, is het beleidsplan van HortiQ dat in 2022 in uitvoering wordt genomen. Deelnemende bedrijven hebben ingestemd met de concretisering van het plan. Zij zullen in gesprek gaan met hun toeleveranciers en hen verzoeken zich in 2022 HortiQ te certificeren. Op deze manier wordt een volgende stap gezet in gesloten kwaliteitsketens in de greenhouse technology sector en versterkt het de internationale positie van de aangesloten Nederlandse bedrijven en ketens.

Over HortiQ
Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere technische toeleveranciers aan de glastuinbouw. Het HortiQ-certificaat wordt door de technische industrie en tuinbouw gebruikt zowel in de nationale- als internationale markt.

De HortiQ-gecertificeerde bedrijven die ingestemd hebben met de uitvoering van HortiQ Next level zijn: Bosman van Zaal, Certhon, Dalsem, Havecon Horticultural projects, KUBO tuinbouw projecten, Van der Hoeven Horticultural projects en Achmea  (Hagelunie, Interpolis, Avéro Achmea).

Alle HortiQ gecertificeerde bedrijven zijn terug te vinden op HortiQ website : www.hortiq.nl

 

wij zijn u graag van dienst

vul het contactformulier in of bel 015 269 5800

Lees in onze Privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Akkoordakkoord
Back to Top