Wateropslag

essentieel voor ieder tuinbouwbedrijf

Lees meer
« X»
  • Wateropslag

Zoet water is in vele delen van de wereld een schaars goed. De opslag van water is essentieel voor ieder tuinbouwbedrijf. Denk hierbij aan de opslag van regenwater, drainagewater of recirculatiewater. Op elk moment van de dag moet er voldoende gietwater beschikbaar zijn. Ook is het belangrijk om een gesloten teeltsysteem te creëren, waarbij het water gerecirculeerd kan worden.


Er zijn verschillende manieren voor uw wateropslag:

  • Waterbassin
  • Watertank of -silo
  • Ondergrondse wateropslag


Een waterbassin kan in elke gewenste grootte gegraven worden en kan doordoor veel water bevatten. Deze oplossing is relatief goedkoop. Een nadeel is de ruimte die het waterbassin in beslag neemt. 

Een watertank is compact en kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.

Regenwater kan ook ondergronds, bijvoorbeeld in een aquifer, worden opgeslagen. Het overschot aan hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem en onttrokken op momenten dat het nodig is. Bij ondergrondse waterberging wordt een bel van zoetwater gecreëerd, waarbij het aanwezige grondwater langzaam wordt verdrongen. Voordelen van ondergrondse opslag zijn: ruimtebesparing, vergroten van de bedrijfszekerheid, bescherming tegen invloeden van buitenaf (lage temperatuur, minder groei van ongewenste micro-organismen) en geen brijn als nevenproduct.

Wij adviseren u graag bij de juiste keuze.

wij zijn u graag van dienst

vul het contactformulier in of bel 015 269 5800

Lees in onze Privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Akkoordakkoord
Back to Top