Een groene toekomst

Duurzame oplossingen voor water tekorten, vermindering van de CO2-uitstoot en het hergebruik van restwarmte

Lees meer
« X»
  • Een groene toekomst

Dalsem hecht veel waarde aan mens en milieu. De gerealiseerde hightech glastuinbouwprojecten zijn een duurzame oplossing voor specifieke wensen van telers over de gehele wereld. De kassen worden gebouwd van duurzame materialen en maken een milieuvriendelijke teeltwijze mogelijk.

 

Duurzame productie
De nieuwe kasconcepten van Dalsem stellen telers in staat om kwaliteitsproducten te telen met minder gebruik van water, landbouwgrond en meststoffen. Bovendien kunnen het gebruikte water en de meststoffen worden opgevangen, ontsmet en hergebruikt. Dat vermindert het gebruik van water en gewasbeschermingsmiddelen. Op die manier is een duurzame productie mogelijk, waarmee ook nog eens kosten worden bespaard.


Minder gebruik van water
Water is waardevol; daarom zijn de irrigatiesystemen van Dalsem speciaal ontwikkeld om het water optimaal te benutten en opnieuw te gebruiken. Ultramoderne systemen begeleiden dit proces.

 

 

 

Ze zorgen ervoor dat de plant precies de juiste hoeveelheid water en voeding krijgt. Bovendien levert het hergebruik van drainwater de teler een besparing van zijn waterverbruik op van 40%. Dat is voor elke teler interessant, maar zeker in gebieden waar water schaars en dus kostbaar is.


Aantoonbare kwaliteit
De duurzaamheid van de kassen van Dalsem wordt aantoonbaar gemaakt door diverse certificaten en publicaties. Voor de kwaliteit van de toegepaste materialen en de interne bedrijfskwaliteit ontving Dalsem het CE en HortiQ certificaat. ISSO publicaties maken duidelijk dat het ontwerp en de uitvoering van de projecten van Dalsem zijn gebaseerd op:

  • kwaliteit,
  • lichtwinst,
  • energiebesparing,
  • besparing van water.

 

Wij zijn u graag van dienst

Vul het onderstaande formulier in of bel 015 269 5800

Lees in onze Privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Akkoordakkoord
Back to Top