The art of growing

Kwaliteit en kwantiteit gaan hand in hand

Lees meer
« X»
  • The art of growing

Het realiseren van moderne en duurzame glastuinbouwprojecten is geen doel maar een middel. Doel is om telers over de hele wereld dusdanig te faciliteren dat zij de lekkerste groenten en de mooiste bloemen en planten kunnen telen. Uiteraard gaan kwaliteit en kwantiteit hand in hand. Voor een gezond bedrijfsresultaat is een maximale opbrengst van essentieel belang.


Specialisten
Om dat optimale eindresultaat met elkaar te bewerkstelligen is specialisatie een vereiste. De service en begeleiding van Dalsem gaan dan ook verder dan de benodigde techniek en het opleveren van een compleet, operationeel en goed functionerend tuinbouwbedrijf.
Dalsem levert ook:

  • teeltspecialisten
  • gespecialiseerde klimaatadviseurs voor de teelt van groenten, bloemen en planten,
  • bedrijfsleiders
  • andere specialisten

Absolute topsport
De hedendaagse glastuinbouw is absolute topsport. Partijen moeten nauw samenwerken voor het beoogde resultaat. Er moet afstemming zijn tussen gewas, kasklimaat en bedrijfsautomatisering enerzijds en de productspecifieke wensen van de klant anderzijds. Dat zorgt voor een ingewikkeld speelveld, waar Dalsem haar klanten graag bij helpt.

Onze specialisten zorgen voor de gewenste begeleiding van dat complexe proces. Op die manier ontzorgen ze de ondernemer. Door de ondersteuning met teelt- en managementadvies, houdt de teler zijn focus op het maximaal haalbare rendement, de gewenste kwaliteit en kwantiteit van de eindproducten.Wij zijn u graag van dienst

Vul het onderstaande formulier in of bel 015 269 5800

Lees in onze Privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Akkoordakkoord
Back to Top